Οι αυξήσεις ανεξήγητων σωματόμορφων διαταραχών επιβαρύνουν..

Π. Χαρτοκόλλης (σελίδα 202)