Τεκμηριωμενη Ιατρική είναι η συνειδητή, σαφής και συνετή χρήση..

Ε. Δημητρίου (σελίδα 198)Πλήρες άρθρο