Η σχέση μεταξύ σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και μεταγενέστερης ανάδυσης ψυχωτικών διαταραχών είναι αμφιλεγόμενη, ιδίως στις περιπτώσεις που το μεσοδιάστημα είναι μακρό. Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς 18 ετών, ο οποίος υπέστη βα ριά διάχυτη κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε τροχαίο ατύχημα σε ηλικία 16 ετών και είκοσι περίπου μήνες αργότερα παρουσίασε ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, αρχικά καταθλιπτικού και στη συνέχεια ψυχωτικού τύπου, με παραληρητικές ιδέες προσωπο-δυσμορφικού περιε χομένου, ιδέες αναφοράς και εξωτερικής επίδρασης...

Α. Μπουρνάκας, Π. Ουλής, Ε. Αναστασοπούλου, Π. Μιχαλοπούλου, Ι. Χατζημανώλης, Γ.Ν. Χριστοδούλου (σελίδα 163) - Πλήρες άρθρο