Το σύνδρομο Brachmann - de Lange (Β-dL) αποτελεί σπάνιο γενετικό σύνδρομο με ποικί λη έκφραση, το οποίο στην τυπική πλήρη εικόνα του εμφανίζεται με καθυστέρηση της α νάπτυξης, πολλαπλές εκ γενετής ανωμαλίες, νοητική καθυστέρηση και διαταραχές συμπεριφοράς...

Φρ. Μπασιάλα, Ι. Σαββίδου, Π. Γιούλης, Β. Μποζίκας, Σ. Πιτσάβας, Ο. Καράβατος (σελίδα 155) - Πλήρες άρθρο