Τόμος 15 Τεύχος 2 - Απρίλιος - Ιούνιος 2004

Ψυχιατρικά επείγοντα στη Διασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική μελέτη

Εξετάζονται οι επείγουσες κλήσεις προς τη Διασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νο σοκομείου «Μεταξά» που προκλήθηκαν από αιφνίδιες και απροσδόκητες διαταραχές συμπερι φοράς των ασθενών και συγκρίνονται σε δύο έτη με διαφορά μιας δεκαετίας...

Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Μπεντενίδης (σελίδα 143) - Πλήρες άρθρο