Επιχειρείται μια επιλεκτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την επεξεργασία πρώιμων τραυμάτων στην ψυχαναλυτική διαδικασία. Τα τραυματικά ίχνη διχοτομούνται, ώστε να α ποφεύγεται η αναβίωση του τραύματος, η εσωτερίκευση και η συνοδός εργασία του πέν­θους..

Σ. Μανωλόπουλος (σελίδα 261)Πλήρες άρθρο