Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά γυναικών, από το λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίες έκαναν χρήση νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών για ι δία χρήση, με έμφαση στις βενζοδιαζεπίνες, τα υπνωτικά και τα αντικαταθλιπτικά, είτε με συνταγή του Νόμου 1729/87 είτε με απλή συνταγή. Γυναίκες οι οποίες έκαναν χρήση α ντιψυχωσικών φαρμάκων εξαιρέθηκαν του δείγματος..

Χ. Στέκα (σελίδα 245) - Πλήρες άρθρο