Εξετάσαμε τα δημογραφικά και φαινομενολογικά χαρακτηριστικά 60 ασθενών με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΑΔ), που προσήλθαν στη Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών κατά τα έτη 1988-2001, και τα συγκρίναμε με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας..

Ε. Κουμαντάνου, Π. Σωτηροπούλου, Κ. Πούλου, Γ. Κασβίκης (σελίδα 236) - Πλήρες άρθρο