Η σχιζοφρένεια έχει συνδεθεί με μεγάλη συχνότητα αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την επικράτηση του αυτοκτονικού ιδεασμού σε πληθυσμό νοσηλευόμενων σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου και να α ναζητήσει τις κλινικές παραμέτρους που σχετίζονται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό...

Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Μ.Μ. Μαργαρίτη, Σ.Σ. Σταμούλη, Κ.Τ. Κόλλιας, Β.Π. Κονταξάκης (σελίδα 209) - Πλήρες άρθρο