Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» της πάλαι ποτέ Σοβιετικής αυτοκρατορίας, και μέχρι σήμερα ζούμε ιστορικές και δραματικές αλλαγές στο οικο λογικό, κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο στα πλαίσια ενός αντικειμενικού φαινομένου, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης (globalization)...

Μ.Γ. Μαδιανός (σελίδα 198) - Πλήρες άρθρο