Η ζήλεια είναι ένα σχετικά συνηθισμένο συναίσθημα που απασχολεί τη φιλοσοφία και την τέ χνη από αρχαιοτάτων χρόνων. Ως αντικείμενο όμως συστηματικής ή επιστημονικής μελέτης από τέτοιες προσεγγίσεις, όπως της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, κα ταγράφεται ως γεγονός μόνο τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Δεν είναι επομένως παράξενο ότι πολλά Θέματα αναφορικά με τη ζήλεια, όπως π.χ. τί σχέση έχει με την αγάπη, με τη ζηλοτυ πία ή το ζηλοτυπικό παραλήρημα και, προπάντων, πότε είναι φυσιολογική και πότε όχι κ.ο.κ., παραμένουν αδιευκρίνιστα...

Ν. Βαιδάκης (σελίδα 305)Πλήρες άρθρο