Η έννοια της αλεξιθυμίας είχε προταθεί από τον Πέτρο Σιφναίο και τον John Nemiah στη δεκαετία του '70, για να περιγράψει τις δυσκολίες ορισμένων ασθενών, οι οποίοι έπασχαν από τις κλασσικές ψυχοσωματικές νόσους, να εκφράζουν με λέξεις τα συναισθήματά τους, να διαχωρίζουν τις συγκινήσεις από τη σωματική αίσθηση και να έχουν φαντασιωσική ψυχική δραστηριότητα. Ο Σιφναίος μάλιστα προχώρησε στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, που γρήγορα έγινε δημοφιλές στους ερευνητές της ψυχοσωματικής. Τριάντα χρόνια μετά το ερώτημα είναι αν η έρευνα έχει οδηγήσει σε συμπεράσματα για την αιτιοπαθογένειά της, τη σχέση της αλεξιθυμίας με τις ψυχοσωματικές νόσους ή και άλλες ψυχικές διαταραχές και, τέλος, για τις θεραπευτικές επιπτώσεις.

Γρ. Βασλαµατζής (σελίδα 6)Πλήρες άρθρο