Επιμέλεια: Ν. Τζαβάρας, I. Ζέρβας
Β.Π. Κονταξάκης, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξακη, Γ.Ν. Χριστοδούλου
Προληπτική Ψυχιατρική & Ψυχική Υγιεινή
Εκδ. Βήτα, Αθήνα 2005, ISBN 960-8071-85-2, σελ. 615

Πλήρες άρθρο