Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της επικράτησης της οροθετικότητας στον ιό της ηπατίτιδας C σε πληθυσμό νοσηλευομένων σε Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα, καθώς και η καλύτερη κατανόηση των επικίνδυνων για τη μετάδοση του ιού συμπεριφορών εκ μέρους των ασθενών αυτών. Το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύθηκαν μεταξύ 1/9/2003 και 29/2/2004 εξετάσθηκαν κατά την εισαγωγή τους για την παρουσία αντι-HCV αντισωμάτων. Οι ασθενείς επίσης απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν επικίνδυνες συμπεριφορές τους σχετικές με τη μετάδοση του ιού. Πέντε ασθενείς (2,5%) από συνολικώς 211 εισαχθέντες βρέθηκαν θετικοί στον HCV, ποσοστό υπερτριπλάσιο του αντίστοιχου γενικού πληθυσμού της περιοχής. Οι ασθενείς αυτοί διεγνώσθησαν κατά την έξοδό τους ως πάσχοντες από διαταραχή χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και διπολική διαταραχή, ενώ ως επικίνδυνες συμπεριφορές πιστοποιήθηκαν η χρήση ενέσεων, αλλά και οι επικίνδυνες σεξουαλικές επαφές.

Λέξεις ευρετηρίου: ηπατίτιδα C, ψυχικά ασθενείς, ψυχιατρική κλινική, επικίνδυνες συμπεριφορές

Ν. Μπιλανάκης, Γ. Αποστόλου (σελίδα 43)- Πλήρες άρθρο