Άρθρο Σύνταξης
Το περιοδικό «Ψυχιατρική» σε νέα φάση έκδοσης - Β. Π. Κονταξάκης (σελίδα 294)
Ερευνητικές εργασίες
Στάσεις και γνώμη γονέων για τα ψυχοφάρμακα - Ε. Λαζαράτου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Η. Αλεβίζος, Φ. Χαβιάρα, Δ. Πλουμπίδης  (σελίδα 305)
Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής μετάφρασης του Ερωτηματολογίου Φόβου των Marks και Mathews - Γ. Κασβίκης, Β. Σωτηροπούλου, Π. Μυτσκίδου, Μ. Λιβανού, Π. Πούλου (σελίδα 314)
Ανασκοπήσεις
Ο ρόλος του stress στη σκλήρυνση κατά πλάκας: τρεις περιπτώσεις και βιβλιογραφική ανασκόπηση - Χ. Μητσώνης, I. Ζέρβας, Κ. Πόταγος, Δ. Μαντέλλος, Γ. Κουτσής, Κ. Σφάγγος (σελίδα 325)
Μελέτες έκβασης στην ψυχανάλυση: Μεθοδολογικοί προβληματισμοί και σύγχρονα δεδομένα - Π.Γ. Θεοδωρόπουλος, Γρ. Βασλαματζής (σελίδα 343)
Διερεύνηση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από τον ειδικό ψυχικής υγείας - Α.Μπέκα (σελίδα 355)
Νεκρολογία (σελίδα 371)
Άρθρο Σύνταξης
Ερευνητικές εργασίες
Ανασκοπήσεις