Τόμος 20 Τεύχος 3 - Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009
Άρθρο σύνταξης
Το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα - Δ. Πλουμπίδης  207
Ανασκόπηση
Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις της κατάθλιψης - Ι.Μ. Μιχόπουλος, Γ.Μ. Ζέρβας . 211
Ερευνητικές εργασίες
Στάθμιση κλίμακας μέτρησης του εθισμού των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές - Κ.Ε. Σιώμος, Γ.Δ. Φλώρος, Ο.Δ. Μουζάς, Ν.Β. Αγγελόπουλος  222
Η εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στα δίγλωσσα παιδιά ενός Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής - Ι. Παπαδάκη, Α. Χριστοδούλου, Μ. Παλαιολόγου, Μ. Βλασσοπούλου, Ε. Λαζαράτου, Δ.K. Αναγνωστόπουλος, Δ.Ν. Πλουμπίδης . 233
Η σχέση του γνωσιακού σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας - Β. Παλέρμου, Γ. Ευσταθίου, Α. Καλαντζή-Αζίζι  239
Γενικά άρθρα
Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια - Κ. Ευθυμίου, Σ. Ρακιτζή, V. Roder  245
Πλαίσιο λειτουργίας και καινοτόμες πρακτικές σε Κέντρο Ημέρας για ψυχωτικούς ασθενείς - K. Παπακωνσταντίνου, K. Παπαδάκη, Σ. Στυλιανίδης . 255
Κλινική Ψυχιατρική και Δικαστική Ψυχιατρική: Ομοιότητες και διαφορές - Α. Μπέκα  262

Άρθρο σύνταξης

Ανασκόπηση

Ερευνητικές εργασίες

Γενικά άρθρα