Τόμος 19 Τεύχος 3 - Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008
 
Άρθρο σύνταξης
Ψυχική υγεία, φροντίδα και αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών Γ.Ν. Παπαδημητρίου . 203
Ανασκόπηση
Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή: Μία αμφισβητούμενη διαγνωστική κατηγορία Γ.Δ. Γαρύφαλλος. 205
Ερευνητικές εργασίες
Συνήθειες και προβλήματα ύπνου σε έφηβους μαθητές Ε. Λαζαράτου, Δ. Δικαίος, Δ. Αναγνωστόπουλος, Κ. Σολδάτος . 221
Στάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με την αυτοκτονία Ε. Βαλεργάκη, Μ. Τσαγκαράκης, Γ. Στριμπούλη-Γριμπούλη, Ε. Ανυφαντάκη, Ι. Τριποδιανάκης  231
Παρατηρήσεις για τη διεκδικητικότητα και τη σχέση της με την ενσυναίσθηση σε Έλληνες φοιτητές Α. Πατέρα, Α. Πολυτίμου  238
Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Κακόηθες Νευροληπτικό Σύνδρομο μετά από διακοπή αντιχολινεργικών παραγόντων Κ. Κοσμά, Β. Ρούμπος, Μ. Μάμαλη, Κ. Ξύπας, Κ. Κολοβού, Γ. Καλογηράτος, Α. Φόρτος . 245
Ειδικό άρθρο
Άσκηση στην ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της ειδικότητας στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων Ι. Τσιάντης, J. Piha, D. Deboutte . 248
Γενικό άρθρο
Αναγκαιότητα και προϋποθέσεις ψυχοθεραπείας σε παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική ενδονοσοκομειακή μονάδα Σ.Ν. Σαλπιστής . 254
Βιβλιοκριτική  264

Άρθρο σύνταξης

Ανασκόπηση

Ερευνητικές εργασίες

Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Ειδικό άρθρο

Γενικό άρθρο

Βιβλιοκριτική  (σελίδα 264)

Πλήρες Τεύχος