Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή μιας περίπτωσης επίμονης γεννητικής σεξουαλικής διέγερσης που παρουσιάστηκε σε μία γυναίκα 55 ετών, ύστερα από την έναρξη λήψης ζολπιδέμης. Η διαταραχή επίμονης σεξουαλικής διέγερσης (ΔΕΣΔ) είναι μια κλινική οντότητα που εμφανίζεται με χαμηλή συχνότητα στις γυναίκες, και χαρακτηρίζεται από επίμονα ή επαναλαμβανόμενα, ανεπιθύμητα και ενοχλητικά ερεθίσματα γεννητικής διέγερσης, τα οποία συνήθως δεν υποχωρούν με τον οργασμό και δεν σχετίζονται με σεξουαλική επιθυμία (σεξουαλικό ενδιαφέρον, σκέψεις ή φαντασιώσεις). Οι γυναίκες που παρουσιάζουν ΔΕΣΔ μπορεί να έχουν αισθήματα ντροπής, ενοχής ή δυσφορίας. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής αιτιολογία δεν είναι ξεκάθαρη, πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες έχουν προταθεί, κεντρικοί ή περιφερικοί, και μπορεί να είναι ψυχολογικοί, αγγειακοί, διατροφικοί, φαρμακολογικοί ή νευρολογικοί. Επιπρόσθετα, η παρουσία του έχει συσχετισθεί με το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης. Αντίστοιχα, έχουν προταθεί και δοκιμαστεί πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις, είτε φαρμακευτικές (SSRIs, SNRIs, αντιανδρογόνα, βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωσικά, σπασμολυτικοί παράγοντες) είτε άλλες (ECT, φυσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, νευροδιέγερση). Η ζολπιδέμη είναι ένας έμμεσος μη-βενζοδιαζεπινικός GABA A αγωνιστής, ο οποίος έχει πρόσφατα χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία της ΔΕΣΔ. Παρόλ’ αυτά, η λήψη ζολπιδέμης από την ασθενή μας για την αντιμετώπιση αϋπνίας, φάνηκε να σχετίζεται χρονικά με την έναρξη συμπτωματολογίας ΔΕΣΔ. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάδειξη της ανάγκης διεξαγωγής περαιτέρω μελετών προκειμένου να αναδειχθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη ΔΕΣΔ.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή επίμονης σεξουαλικής διέγερσης, σύνδρομο επίμονης σεξουαλικής διέγερσης, σεξουαλικές παρενέργειες, παρενέργειες φαρμάκων σχετιζόμενες με τη σεξουαλική λειτουργία, ζολπιδέμη.

Φ. Φερενίδου, Η. Μουρίκης, Π. Σωτηροπούλου, Ν. Βαϊδάκης (σελίδα 339)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)