Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει επιφέρει βλαπτικές συνέπειες στην ψυχική υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Η έρευνα όμως που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα είχε μέχρι σήμερα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ενήλικο πληθυσμό. Τούτων δοθέντων, η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στον εφηβικό πληθυσμό. Γι’ αυτόν τον σκοπό επιστρατεύτηκαν 2.150 έφηβοι από τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα δημόσιων αλλά και ιδιωτικών σχολείων από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας εξετάστηκαν με τη χρήση αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ). Επιπλέον εξετάστηκαν μια σειρά από κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα περίπου ένας στους 10 εφήβους του δείγματος παρουσιάζει προβλήματα ψυχικής υγείας, με συχνότερα εκείνα που αφορούν στη διαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, 7,7% του δείγματος παρουσίασε βαθμολογία πάνω από το επιτρεπτό όριο της κλίμακας, 10,9% του δείγματος παρουσίασε συναισθηματικά προβλήματα, 11,9% παρουσίασε προβλήματα διαγωγής, 10,6 % προβλήματα υπερκινητικότητας, και 4,8% προβλήματα στη σχέση με συνομηλίκους. Επιπρόσθετα, οι έφηβοι που δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα δεν υπήρχε αρκετό φαγητό στην οικεία τους, παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά ψυχιατρικής συμπτωματολογίας σε σχέση με τους εφήβους που δήλωσαν ότι υπήρχε φαγητό στην οικεία τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στοιχειοθετούν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η οικονομική κρίση συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχιατρικής συμπτωματολογίας στους Έλληνες εφήβους. Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη στην Ελλάδα που εξετάζει την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των εφήβων και δείχνει ότι η οικονομική κρίση πλήττει τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες του πληθυσμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Οικονομική κρίση, εφηβεία, ψυχική υγεία.

M.Π. Παλαιολόγου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Λαζαράτου, M. Οικονόμου, Λ.E. Πέππου, M. Mαλλιώρη (σελίδα 271)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)