Η Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων (Ε.Ε.Ε.Ψ.) ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1995, ως μία επιτροπή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.), με σημαντικότερο σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιμόρφωση των μελών της. Στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλιών, με γνώμονα την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ειδικευόμενων στην ψυχιατρική ιατρών και σε συνεργασία με την Ε.Ψ.Ε., η Ε.Ε.Ε.Ψ. άρχισε από το Δεκέμβριο του 2000 να διοργανώνει εκπαιδευτικές διημερίδες, στις οποίες λαμβάνει μέρος το σύνολο των Ελλήνων ειδικευομένων ψυχιάτρων. Μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν επτά τέτοιες διημερίδες, που χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη συμμετοχή και ένα υψηλό επίπεδο επιστημονικών παρουσιάσεων και αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα της ψυχιατρικής γνώσης. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των ειδικευομένων ψυχιάτρων στη χώρα μας και η εμπειρία από την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών διημερίδων της Ε.Ε.Ε.Ψ.

∆. Κόντης, Η. Τζαβέλλας, Α. Πιάχας, Π. Μουρτζούχου, Β.Π. Κονταξάκης, Γ.Ν. Χριστοδούλου (σελίδα 46)Πλήρες άρθρο