Η αυξημένη σύνθεση β-αμυλοειδούς και η εναπόθεσή του στους νευρώνες και το αγγειακό τοίχωμα θεωρείται σήμερα ως μία πιθανή αιτία παθογένεσης της νόσου Alzheimer. Τα αίτια, βέβαια, της νόσου αυτής δεν είναι επαρκώς γνωστά, αλλά η συνεχής έρευνα δίδει πληροφορίες και παρέχει νέους στόχους για τον σχεδιασμό φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μοριακό επίπεδο. Μία από τις κυριότερες θεραπευτικές επιλογές αποτελεί η προσπάθεια να αυξηθούν τα επίπεδα της ακετυλοχολίνης στον εγκεφαλικό ιστό και σήμερα είναι σε ευρεία χρήση η δεύτερη γενιά των εκλεκτικών αναστολέων της ακετυλοχολινεστεράσης. Τα οιστρογόνα που προστατεύουν τη λειτουργία του αγγειακού τοιχώματος από τη βλαβερή επίδραση του β-αμυλοειδούς και συνδυάζουν και αντιοξειδωτικές ενέργειες μπορούν να συνεισφέρουν στην όλη θεραπευτική προσπάθεια.

Β. Κόκκας, Γ. Κίτσιος, Μ. Τσολάκη (σελίδα 28) - Πλήρες άρθρο